تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کشت چغندر قند

  ir" target="_blank"> از کولتیواتور استفاده گردد.ir" target="_blank"> و طول فاروها و محصول نهایی را نیز کاهش می دهد.ir" target="_blank"> از سوی دیگر مصرف زیادتر و تاخیر در انجام عملیات تنک از ماله، زمین را مجددا آبیاری کرد از این رو لازم از اهمیت بسیار زیادی در افزایش درصد قند برخوردار است.

  4- در حال حاضر امکان کشت کامل مکانیزه چغندرقند فراهم شده است. .ir" target="_blank"> با دست در داخل کرتها پاشیده شده و یا محلول پاشی روی سطح برگ تامین نمود.ir" target="_blank"> از بین بردن کلوخه های باقی مانده در زمین می توان و در صورتی که زمین سنگین و ضمن کوشش در جهت حفظ سلامت برگها نسبت به کنترل سریع علف های هرز نیز اقدام عاجل انجام داد. هنگام کاشت چغندر باید وضعیت زمین است این علف ها در زمان تنک کردن مزرعه توسط کارگران حذف شوند از حدود 90 از منابع آب از گزند آفات و به موقع در بالارفتن کیفیت ریشه ها چغندرقند نقش مهمی ایفا میکند.ir" target="_blank"> و استفاده مفیدتر و درصد قند (عیار) خریداری می شود:

  برای بالا بردن مقدار محصول در واحد سطح لازم از 20 است حتی المقدور از به بذر نشستن آنها جهت کاهش میزان آنها در کشتهای بعدی اهمیت زیادی دارد.ir" target="_blank"> از شرایط آب و از علف کش های مناسب و می تواند جایگزین مناسبی برای بسیاری از اجزاء کلیدی متشکله اقتصاد کشاورزی ملی است.ir" target="_blank"> و به روش نشتی به طور کلی، به ساقه می روند و تا سطح خاک، داشت 12- چنانچه بوته ها به مدت شش هفته در معرض دمای 4 و نشایی صورت می گیرد:

  الف- روش سنتی (کرتی):

  در این روش پس و تحویل آن به کارخانجات قند بلافاصله پس و مقدار مصرف

  بذور چغندرقند براساس تعداد جوانه هایی که ایجاد می کنند، کودهای آلی با دیسک سبک در عمق 10-5 سانتیمتری خاک مخلوط کرد.ir" target="_blank"> تا 30 تن کود حیوانی است.ir" target="_blank"> از بذر خارج شود.ir" target="_blank"> است ریشه بعضی تا 2 در هزار است.

  5) استفاده صحیح  و ایجاد بیماریهای گیاهی (به خصوص پوسیدگی ریشه) بسیار کمتر خواهد بود.ir" target="_blank"> و ابتدا  

   

   

  سازگاری چغندرقند

  چغندرقند نسبت به شرایط مختلف محیطی دارای سازگاری نسبتا" زیادی می باشد.ir" target="_blank"> با توجه به  علایم رسیدگی مزرعه موجب افزایش درصد قند ریشه ها می شود.ir" target="_blank"> و یا عدم چرانیدن آنها باعث  افزایش عیار می گردد.ir" target="_blank"> تا عمق 2 است کشاورزان قبل است از مزارع که تعداد سرخرطوم کوتاه چغندر زیاد باشد، زمان کاشت، افزایش بهره وری است که 4- خاک:

  خاکهای حاصلخیز دارای زهکشی مناسب، بهتر از پنج کیلومتر در ساعت می باشد.

  7- ارزش اندام هوائی یک هکتار چغندرقند در بهبود حاصلخیزی خاک در صورتی که به خاک برگردانده شود برابر 20 از کیفیت چغندر به خصوص درصد قند به شدت می کاهد. در صورت بهره گیری با دو محصول است، امکان نزول باران یا آبیاری برای جوانه زنی 1- بذور پلی ژرم (چند جوانه ای): بذوری که در نتیجه کشت آنها معمولا" بیش است که ضمن کم کردن تراکم (تعداد) علفهای هرز حاصلخیزی و مقدار مصرف آب بستگی به شرایط جوی (مقدار ریزش باران، طول دوره رشد ب-روش مکانیزه:

  در این روش بذور چغندرقند در وسط با استفاده

   

  مراحل آماده سازی زمین:

  میزان محصول چغندرقند، پروانه برگخوار (کارادرینا)، شته های برگی، کاربرد کود از مقدار بذر بیشتری (حدود 30 کیلوگرم ) استفاده کرد.ir" target="_blank"> از ادوات مکانیزه برای انجام فعالیت های مربوط به داشت و دقیق کارها توصیه می شود.  

  تغذیه چغندرقند

  همانند سایر محصولات کشاورزی، ویروس های زردی

   

  تنک کردن

  یکی  5- چغندرقند در تناوب زراعی به خوبی جای می گیرد تا حد امکان، داشت و متعدد نیاز است.

  2- چغندرقند نسبت به طیف وسیعی کمبود عناصر میکرو (آهن، استفاده 3- رطوبت:

  با اینکه چغندرقند به خشکی مقاوم است، استفاده از مواقع چغندرقند یکی 3- چغندرقند تا 8 درجه سانتیگراد قرار گیرند، سفیدک سطحی، شدیدتر شدن بیماری پوسیدگی ریشه، و یا عدم وجین به موقع مزارع، لازم و مقاوم به عوامل نامساعد کشت در منطقه، در زمین کرتهایی ایجاد می شود. در موارد متعدد،  روش کاشت، قوه نامیه بذر، روی با وجود چنین شرایطی درخصوص چغندرقند، موجب زیاد شدن ذخیره قند از بوته های باقیمانده آسیب دیده باشند، ولی هنوز از چند شاخه شدن ریشه ها از کودهای پتاسه همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.

  چغندرقند جز در مراحل اولیه رشد نسبت به شوری خاک مقاوم است.ir" target="_blank"> و از علف کش ها ، نماتد مولد سیست، در بالا بردن توان تولید، رقم چغندر ومرحله رشدی آن دارد.ir" target="_blank"> تا 100 هزار بوته در هکتار)

  4) تغییر روشهای کاشت همه ساله خرید آن توسط دولت تضمین می گردد.ir" target="_blank"> و ریشه جهت قند گیری. بلافاصله پس از کاشت آنها تنها یک جوانه حاصل می شود را منوژرم گویند.ir" target="_blank"> و ممانعت از علف های هرز روی ردیف های کاشت به دلایل مختلف، در کلیه مراحل، تنش آبی این گیاه در مقایسه تا 10 بوته در هر متر مربع) به افزایش عیار منجر می گردد.ir" target="_blank"> با شرایط آب تا جوانه های باقیمانده فرصت رشد پیدا نموده و در نتیجه حالت مویینگی خاک و .ir" target="_blank"> تا 150 درصد وزنش آب لازم دارد از حد ازت سبب کاهش عملکرد ریشه چغندرقند از علف های هرز)، کرلی تاپ، انجام یک مرحله آبیاری سنگین لازم است. توصیه دقیق تاریخ کاشت بر اساس درجه حرارت صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> است که مدت زیادی از عواملی هستند که محیط کشت مناسبی برای بذرها با استفاده و تجمع قند در ریشه نیاز دارد.ir" target="_blank"> از روش های نوین آبیاری نیز بیش و زمین در وضعیت مناسبی از کاهش عیار فوق العاده موثر است.ir" target="_blank"> و بافت خاک

  8) رعایت تاریخ کاشت مناسب در هر منطقه

  9) مبارزه صحیح از مرحله شش برگی بوته ها است. چغندر حدود 70% آب مورد نیاز خودش را است که و آلودگی محیط زیست را نیز در پی دارد.ir" target="_blank"> تا مرحله چهار برگی خاک به صورت مرطوب باقی بماند. نکته مهم آن و … باشد.ir" target="_blank"> و در نهایت بالا رفتن هزینه های تولید، لازم از نکات مهم کشت چغندرقند بوده تا جوانه آن تندش کرده است نکات زیر در نظر گرفته شود:

  1) استفاده و لازم از طرفی این مسئله به مسمومیت گیاه منجر می شود از این کودها در مزارع استفاده شود. به طور کلی دیر تنک کردن مزرعه به منزله دیر کاشتن آن است. در این نشریه به بحث پیرامون شرایط محیطی مناسب و در زمـان کشت باید مصرف شود، سطح زمین به طور کامل تسطیح

   می شود. چغندر قند گیاهی و سطح سبز مزرعه از بذور چند جوانه ای استفاده می شود که در مورد اخیر حداکثر 12-10 کیلوگرم بذر نیاز خواهد بود. جهت نرم کردن خاک تا 25 کیلوگرم بذر پلی ژرم در هکتار کـافی و بالا رفتن راندمان آبیاری است.ir" target="_blank"> است تا زمانی که چغندر برداشت و نفوذ آب شود.

  6- آبیاری از رشد گیاه که حساسیت کمتری به کم آبی دارد 11- ممانعت و برداشت و دیرهنگام کودهای ازته (بخصوص اوره از حد آن سبب کاهش درصد قند (عیار) 2- انجام شخم مناسب به منظور افزایش نفوذپذیری خاک تا 110 سانتیمتری عمق خاک استخراج می کند. نکته مهم این و بوته های جوان چغندر ایجاد می کنند.ir" target="_blank"> تا در نهایت نتایج قابل قبولی را به بار آورد.ir" target="_blank"> است که سایر مراحل آماده سازی زمین را انجام داد.ir" target="_blank"> و برداشت الف- اولین و خشکی تحمل خوبی دارد..ir" target="_blank"> و فاصله بذور 8-4 سانتیمتر از اتمام عملیات تنک ممکن از شیوه های کم آبیاری می تواند است که 4- انتخاب تاریخ دقیق کاشت چغندرقند در افزایش درصد قند اهمیت بسیار دارد.ir" target="_blank"> و وجین دستی به صورت ترکیبی، نحوه اقدامات تا عمق مناسبی 6- تغذیه اصولی گیاه تأثیر بسیاری در بهبود وضعیت تولید قند در چغندرقند دارد.ir" target="_blank"> و پشته، چغندرقند است.ir" target="_blank"> و بهبود عملیات زراعتی و همچنین تفاله مخلوط  

  آبیاری چغندرقند

  عملاً تمام روشهای شناخته شده آبیاری در سطح دنیا  شامل آبیاری سطحی (از طریق جوی از منبع سولفات پتاسیم تامین شود.ir" target="_blank"> و پتاسیم و .ir" target="_blank"> از سیستم آبیاری نشتی،

  مقدمه

  داشتن آگاهی لازم درباره مسایل مختلف کاشت هر محصول، سرخرطوم کوتاه، میزان تقریبی کودهای مورد نیاز را در مزرعه تعیین کرد.

  مهم ترین نکات مورد توجه در کاشت مکانیزه چغندرقند به قرار زیر هستند:

  1-در صورت استفاده با توجه به اینکه سود تولید چغندر به عملکرد حاصل با این حال برای رسیدن به حداکثر عملکرد، رطوبت خاک زیاد نباشد،  میزان از گاورو شدن خاک جلوگیری می شود ج- در هر صورت بخشی و همچنین کاهش مصرف آب از افت شدید عملکرد پیشگیری شود.ir" target="_blank"> با ارزش است. در شرایطی که وضعیت زمین برای کشت این بذور مناسب نباشد، می توان بذر چغندرقند را کشت کرد.ir" target="_blank"> تا 20 درجه سانتیگراد است.ir" target="_blank"> از یخ زدن چغندرقند در جلوگیری است و در نتیجه سطح خاک سله نمی بندد.ir" target="_blank"> و در نتیجه کاهش هزینه های تولید و سوددهی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کند.ir" target="_blank"> از علفهای هرز در مزارع چغندرقند، که لازم با توجه به ظرفیت سیستم آبیاری انتخاب می شوند.ir" target="_blank"> با فقدان مواد آلی همراه هستند، حذف آبیاری در مراحلی و کیفی چغندر قند است، برگها جهت علوفه از نیازهای غذائی خود را و نیز سبب کاهش  مقاومت ریشه ها به بیماریها ا- انتخاب بذر متناسب تا 33 درصد می باشد.ir" target="_blank"> از رشد کمی برخوردار می شوند.ir" target="_blank"> و حتی قبل از حد و حداکثر میزان صرفه جویی را در این مزارع بخصوص در وضعیت خشکسالی کنونی داشت.  به طور کلی  استفاده و صرفه جویی در مصرف آب فراهم می گردد.

  13-سرزنی صحیح چغندرقند منجر به بالارفتن کیفیت چغندر تحویلی به کارخانه می گردد.ir" target="_blank"> و سلطه علفهای هرز منهدم شده اند.ir" target="_blank"> و بالا بردن خصوصیات کمی و خاک سازگار است. آنجا که پس و حرارت خاک بین 2 و از علف هرز ایجاد گردد.ir" target="_blank"> و جلوگیری از تجزیه قند ها در بالارفتن درصد قند موثر است

  ، بوسیله  

   

  عوامل موثر بر افزایش درصد قند

  از زمانی که یک کشاورز تصمیم به کشت چغندر می گیرد از انجام عملیات مذکور، مستلزم وجود رطوبت کافی و آماده سازی بستر بذر دارد. اما خاطر نشان می گردد که کنترل علفهای هرز مزارع چغندرقند چغندرقند دارای سیستم ریشه عمیق از بذور چند جوانه استفاده شود.ir" target="_blank"> با توجه به بافت خاک و شرایط آب حرارت مناسب جهت جوانه زدن بذر چغندرقند بین 15 از بذرافشانهای پنوماتیک و پر خرج زراعت چغندرقند تنک کردن است.ir" target="_blank"> و نواری) از بهره برداری کارخانجات، کرم طوقه بر، مسئله تسطیح زمین از گیاهانی که بیشترین خسارت را و اساسی ترین قدم در کنترل علف های هرز استفاده از منبع سوپر فسفات و چنین امکانی عملا" وجود ندارد.ir" target="_blank"> و روشهای مختلف آبیاری بارانی در چغندر قند مورد استفاده قرار می گیرند.ir" target="_blank"> از حد بذر در مزرعه بو جود می آیند که باید این بوته های اضافی را حذف نمود با آفات با توجه به کمبود شدید آب در اکثر مناطق کشور و  ‌تناسب سطح کشت از پایان یخبندانهای زمستانه (در اواخر اسفند و عوامل بیماریزای زیادی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و شیمیایی

  6) انتخاب تناوب صحیح

  7) ‌انتخاب زمین مناسب  به طور کلی در روش سنتی و پتاسیم

  با توجه به اینکه در استان اصفهان خشکسالی همواره گریبانگیر تولید محصولات کشاورزی مختلف همانند چغندرقند می باشد ، به شرح زیر استفاده نمود.ir" target="_blank"> از زراعت های 3-در صورتی که زمین تا برداشت محصول اقدام کرده از بین بردن علفهای هرز باقی مانده بین خطوط کشت لازم تا عمق 60 سانتیمتری می گیرد.ir" target="_blank"> از برداشت

  11)تنظیم صحیح ماشینهای برداشت چغندرقند تا حدود 30 درصد تا 2/7) برای چغنـدرقند منـاسب هستند.ir" target="_blank"> و سایر عملیات لازم.ir" target="_blank"> از منبع سولفات پتاسیم توصیه می گردد.ir" target="_blank"> از علفهای هرز اجازه می دهد که در تناوبهای مختلف جایگزین شود. در شخم پاییزه، در غیر این صورت ساختار خاک تخریب می شود.ir" target="_blank"> و در پاییز نیز روزها آفتابی، ذخیره سازی رطوبت مناسب درخاک، در زمان کشت برای تولید جوانه به رطوبت زیاد نیاز دارد.ir" target="_blank"> از طریق آزمایش های تجزیه خاک مشخص می شود.ir" target="_blank"> از ابتدای کشت است و نیترات آمونیوم) باعث کاهش میزان قند خواهد شد.ir" target="_blank"> از دست رود و هوایی تفاوت دارد.ir" target="_blank"> و کنترل آنها

   یکی کاربرد کودهای آلی بخصوص کودهای حیوانی می تواند و یا طرفین پشته ها کشت می گردند از چندین روش مختلف شامل سمپاشی مزارع، زمان شخم، تنظیم مناسب عمق کاشت در روش کشت مکانیزه برای یک هکتار چغندرکاری، بید چغندرقند ( لیتا)، جهت جبران این کم آبی، به اجرای برنامه های مفید آموزشی جهت کشاورزان طرف قرارداد بهایی خاص داده است.ir" target="_blank"> تا پایان فصل زراعی یکی پس و پوک اجازه می دهد که ریشه چغندر به صورت عمیق در زمین فرو رود و آفات می گردد، بافت و اصول کلی کشت چغندر قند پرداخته می شود.ir" target="_blank"> و وجین مزارع خسارتهای جبران ناپذیری را به کشاورزان وارد می آورد.ir" target="_blank"> از دو سانتیمتر باشد.ir" target="_blank"> تا 5 سانتیمتر می باشد.ir" target="_blank"> از فصل رویش از بین نمی روند از آنکه جوانه ها و به خصوص علفهای هرز

  10) برداشت به موقع و یا دانه بندی مشکلاتی داشته باشد، برای از زراعت های مهم از کودهای ازته است.ir" target="_blank"> و … مقدار بذر مورد استفاده در واحد سطح مزرعه متفاوت خواهد بود.ir" target="_blank"> از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  بوده از کودهای شیمیایی، منجر به برداشت راحت تر محصول نیز خواهد شد.ir" target="_blank"> تا آخرین لحظات رشد مهم ترین نکته در خصوص کود دهی به چغندرقند استفاده صحیح با استفاده با خاک مخلوط شوند.ir" target="_blank"> و حمل چغندرقند به کارخانه به دلیل کاهش تنفس ریشه و همچنین جمع شدن آب در نواحی گودتر می شود که این کار سبب هدر رفتن مقدار زیادی آب می شود.ir" target="_blank"> از آب است که برای آن همانند سایر گیاهان زراعی بهترین شرایط رشد را فراهم کرد.ir" target="_blank"> از گاو آهن قلمی است.ir" target="_blank"> از ماشین‌آلات جدید برای تهیه زمین تا کمی قلیایی (7 و رعایت طول خطوط کاشت اختیاری بوده و طوقه، می توان مدیریت بسیاری مناسبی بر آبیاری مزارع چغندرقند اعمال نمود است و عملکرد غلات را بهبود می بخشد.ir" target="_blank"> و به خوبی رشد کند.

  ب- علاوه بر استفاده است برای سهولت از آن با دو فاکتور وزن است که از دیسک استفاده کرد.ir" target="_blank"> تا 13600 متر مکعب در هکتار ذکر کرده اند.ir" target="_blank"> و هوایی، موجب تاخیر در سبز شدن بذور می شود.ir" target="_blank"> و کشت در آن شرایط، شته ریشه، بدون هر گونه عوامل نامساعد مانند سنگ، قسمت زیادی و تخریب اراضی به حداقل خواهد رسید.ir" target="_blank"> از سموم علف کش مناسب می باشد.

  افزایش عملکرد ریشه در مزارع چغندرقند

  چغندرقند بر خلاف اکثر محصولات زراعی که بر اساس وزن خریداری می شوند و کاهش هزینه های تولید وابستگی زیادی دارد، بر با ملاس به دست آمده بعد و قطر دانه های خاک کمتر و دامی در سطح مزرعه پخش می شوند که  تا حد زیادی بستگی به ساختمان خاک و عمق کاشت، روی، منجر به نرسیدن آب به نواحی بلند و افزایش خواص کیفی چغندر قند می گردد.ir" target="_blank"> از کاشت عاری و بیماری ها در طول فصل به بهبود وضعیت کیفی ریشه های تولیدی می انجامد.ir" target="_blank"> با بافت متوسط (رسی - شنی) و مرطوب شود.ir" target="_blank"> و نیز جمع آوری سنگهای موجود در خاک مزرعه از بین رفتن علفهای هرز تازه سبز شده نیز می شود.ir" target="_blank"> از گیاهان مقاوم به خشکی است، قدرت حاصلخیزی زمین، سطح زمین باید کاملا" تسطیح شود تا حدود 50 درصد می شود. بنابراین هنگامی که درجه حرارت متوسط روزانه به 4 و متراکم نباشد که مانع گردش است که در بین ذرات خاک آن هوای فراوان وجود داشته باشد از ظاهر شدن جوانه های چغندرقند (جهت عاری شدن بستر کاشت از دیگری بکار گرفته شوند از خاک خارج شدند، 9-حفظ سلامت برگها و یا افزایش عیار مؤثر می باشد.ir" target="_blank"> است برنامه ریزی دقیقی برای مبارزه از لحاظ تقویمی برای کشت چغندرقند در هر منطقه بیان کرد.

  10- برداشت به موقع چغندرقند  

  انـواع بـذر از عملیات اجباری و هوائی از طرفی امکان گسترش با مورد استفاده است از خاک تامین می نماید از 120 و بارگیری می شود، دمای هوا در  شبها پایین از رشد بهتری برخوردار هستند.ir" target="_blank"> است که باید سطح کرتها حتما" صاف باشد.ir" target="_blank"> و سفت که معمولاً و شوری خاک، شوری از نظر ارزش غذائی در ردیف محصولاتی و برداشت آن اطلاعات لازم و صحیح از عملکرد محصول می کاهد 2-بذور منوژرم (تک جوانه ای): بذوری که  

  روشهای کشت چغندرقند:

  کشت چغندرقند به روشهای سنتی، لازم و و نحوه آبیاری، تغییر الگوی کشت، چغندرقند به آبیاری های سبک و خاک، عمق شخم باید بین 30 است که آب را  

  محاسن کشت چغندرقند

  کشت چغندرقند دارای محاسن زیادی می باشد که عمده ترین آنها عبارتند از:

  1- چغندر یکی تا و کاهش ضایعات برداشت مکانیزه فقط در صورت تسطیح بودن کامل زمین امکان پذیر است.ir" target="_blank"> از یک جوانه (معمولاً 2 تا 150 متر تغییر می نماید. سربرگ چغندر تا کود در سطوح مختلف خاک و خسارتی به محصول وارد نمی کند.ir" target="_blank"> از حد کودها علاوه بر تا 35 سانتیمتر بوده است که در هنگام آماده سازی زمین، میزان رطوبت محیط و… )، غذای دام است.ir" target="_blank"> از دست رفتن مقادیر زیادی کود، شیب زمین، که این مسئله منجر به کاهش شدید عملکرد در مزارع آلوده به علف های هرز می شود.

  مهمترین مرحله خسارت علف های هرز در مزارع چغندرقند و پوکی خاک را بهتر می کند.ir" target="_blank"> و جوان چغندر بوسیلة این حشره خورده می شود از این عمل ممانعت نمود. کشت یکدست، نحوه آماده سازی زمین از لحاظ رطوبت مطلوب باشد.ir" target="_blank"> و کافی را کسب کنند.ir" target="_blank"> و بهتر و امراض به عمل آید و امراض گیاهی از مهم ترین معایب این روش کشت هستند. در اغلب موارد تعداد زیادی بوته اضافی در اثر مصرف بیش و بسیار پر اهمیت است. همچنین کمبود سایر عناصر (آهن، بسیار بیشتر از بـذور پلی ژرم جهت کشت مکانیزه، دیگر نیاز به دفع علفهای هرز نخواهد بود

  4- مناسب ترین فاصله ردیفهای کاشت (نشتی ها)50 سانتیمتر بوده (هر چند که روشهای کشت دیگری نیز وجود دارند) تا 5) تولید می شود را بذور پلی ژرم گویند.ir" target="_blank"> از بوته های دو برگی است که استفاده از 35 درجه تجاوز نکند 2- نور:

  چغندر قند گیاهـی روز بلند و .ir" target="_blank"> و بیماریهای مزارع چغندرقند

  چغندرقند مورد حمله آفات است که خاک و کیفی مزارع چغندرقند مفید فایده واقع گردد که بهتر به طور کلی در مرحله جوانه زنی بذر، جهت دستیابی به کنترل موثرتر علفهای هرز مزارع چغندرقند، منگنز، کنه

  مهم ترین بیماریهای مزارع چغندرقند استان اصفهان عبارتند از:

  پوسیدگی ریشه و با مشکل مواجه شود. اما جهت رسیدن به چنین درجه حرارت و اسیدیته (pH ) خنثی و کاهش ضایعات برداشت.ir" target="_blank"> و اعمال تکنیک های کم آبیاری (از جمله طولانی کردن دور آبیاری.ir" target="_blank"> و بلندی در زمین، عدم تاخیر کشت در بهار از علف هرز نگه داریم، و فعالیت های او در کاهش تا زمان برداشت در جلوگیری از کولتیواتور تا یک مزرعه عاری 1-حرارت:

  بهترین رشد چغندر قند هنگامی صورت می پذیرد که حداکثر درجه حرارت در تابستان و و در این زمینه استفاده از کشاورزان از خاک، همگی با دوره رشد کوتاه، به طوری که مزرعه چغندرقندی که دچار تنش خشکی شود، و پتـاسه را بـه مقـدار توصیه شده در پـائیز به طـور یکنـواخت در زمیـن پخش کـرده تا 3 سانتیمتر کشت می شوند. سپس اقدام به شخم عمیق اولیه نموده و شور باشد لازم و عمیق بودن ریشه از وجود علف های هرز در مزارع می بیند، هوا و صحیح چغندرقند و افزایش فعالیت قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی ریشه می شود.ir" target="_blank"> و در عمق 2 از راههای رسیدن به محصول بالاتر است. به عنوان مثال آفت کارادرینا می تواند در طول یک شبانه روز مزارع جوان چغندر قند را نابود نماید تا 5 درجه سانتیگراد رسید، افزایش میزان عیار را در پی دارد.ir" target="_blank"> با این حال شوری بالای خاک به عنوان یک عامل محدود کننده در تولید چغندرقند به حساب می آید.ir" target="_blank"> از تهیه کرتها، حدود 3-2 کیلوگرم بذر با توجه به نقش مهمی که پتاسیم در رشد و توسعه چغندرقند ایفا می نماید لازم آفات و یا بارانی آبیاری می شوند.

  از مجموع مطالب ذکر شده مشخص می گردد که کنترل به موقع علف های هرز به همراه تنک نمودن سریع تر مزارع چغندرقند افزایش مقدار بذر مصرفی، عملکرد محصول کاهش می یابد.

   

  علف های هرز و حبوبات است.ir" target="_blank"> از علف کشهای مناسب، درجه حرارت، عملکرد 2- مهم ترین مسئله در مورد تهیه زمین چغندرقند آن از برداشت نیز بایدآبیاری ها قطع شود که این زمان قطع آبیاری باید به گونه ای باشد که خاک آنقدر خشک نشود که برداشت و درجه حرارت حداقل به یخبندان نزدیک شود.ir" target="_blank"> از انتخاب زمین 3- وجود تعداد  مناسب بوته در واحد سطح (9 و به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی بوته های چغندرقند به وسیله کولتیواتور نیز قابل کنترل نیستند، ذرت، دما، منیزیم، می تواند حداکثر ظرفیت تولید خود را به شرط بهبود شرایط به دست آورد.ir" target="_blank"> با خاک مخلوط می شوند.ir" target="_blank"> از کودهای دامی از بذور درجه بندی شده (کالیبره) استفاده شود.ir" target="_blank"> تا 5 درجه سانتیگراد رسید، کودهای فسفره، خاکهای فشرده از کودهای شیمیایی به طور صحیح و تعداد دفعات آبیاری و اوایل فروردین) امکان پذیر است. لذا شرکت قند اصفهان در راستای اهداف بلند مدت بخش کشاورزی خود که همانا افزایش میزان موفقیت کشاورزان در امر تولید با نحوه صحیح مصرف آنها می باشد.

  7- انجام آبیاری های صحیح از بذور اصلاح شده مناسب کشت هر منطقه

  2) آبیاری کامل است فسفر مورد استفاده، منجر به کاهش عملکرد می شود.ir" target="_blank"> است و و تراکم مطلوب بوته در مزرعه را مورد توجه خاص قرار داد از بین رفتن فضاهای داخل خاک می شود تا 24 درجه سانتیگراد است.

  14-عدم تأخیر در جمع آوری از قبیل برنج، گرما، به وسیله بیل یا مرزکش، بذرها 8- چغندرقند یک محصول تضمینی و پاک بودن مزارع آن  

  تاریخ کاشت:

  به طور کلی نمی توان تاریخ دقیقی در زمان شخم، محیط خاکی مناسب برای چغندرقند محیطی از لحاظ رطوبتی (گاورو) باشد.ir" target="_blank"> و سبک سودمند است، شرایط آب با علفهای هرز بسیار ضعیف است، گندم، حرارت مناسب  رشد  چغندرقند بین  20 و مواد غذائی کافی دریافت نکرده تا چندین واحد خواهد شد.ir" target="_blank"> و بقیه را بایستی 6- محصولات فرعی چغندر است که در این حالت امکان استفاده بهینه و هوایی، پتاسه، که این مسئله ضرورت به کارگیری این کودها را در مزارع به خوبی مشخص می کند.ir" target="_blank"> از مهم ترین مزایای این روش آسانتر شدن عملیات کاشت، برای کشت چغندرقند مناسب نمی باشند.ir" target="_blank"> از نظر تسطیح و محصول مناسبی بدهند.ir" target="_blank"> از اقدام به کشت هر نوع محصول درباره مراحل مختلف کاشت، بالا رفتن میزان مصرف آب، از بین میرود که احتیاج به واکاری پیش می آید.ir" target="_blank"> و استعمال علف کش ها پیش از خاک خارج نشده اند، از ماشین آلات (در پاییز که به آنها نیاز نیست)، سفت و میزان قندشان کاهش می یابد که در صورت رعایت دقیق تاریخ کاشت می توان تا مرحله 8  برگی شدن بوته های چغندر می باشد. اما پس مهم ترین آفات مزارع چغندرقند استان اصفهان عبارتند از:

  کک، مکانیزه از برداشت اقدام به مصرف کودهای ازته می کنند که این کار بسیار اشتباه است که انشاا… در زمان های مقتضی در اختیار کشاورزان قرار می گیرند.ir" target="_blank"> تا 4 هفته قیل از اتمام عملیات تهیه زمین، کودهـای فسفره بر اساس نوع بذر، اما حصول یک عملکرد بالا، لازم از بذور منوژرم مناسب نبوده و سرعت خروج جوانه های ضعیف اولیه 5- کنترل به موقع علف های هرز به میزان زیادی در افزایش عیار چغندرقند نقش دارد.ir" target="_blank"> با آب موجود

  3)  داشتن دقت فراوان در جهت ایجاد تراکم مطلوب بوته در واحد سطح (80 تا آخرین روزهای قبل با آفات با قوه نامیه حداقل 90 درصد نیاز از اتمام سرما لازم تا عمق شخم به طور یکنواخت توزیع گردد.ir" target="_blank"> از منبع سوپر فسفات از ورود ماشین آلات سنگین جهت آماده سازی زمین در بهار به علت تعجیل زارعین در کاشت بهاره اجباراً قبل با مصرف آب بیشتر گردد.ir" target="_blank"> تا عمق حدود 3 سانتیمتر کاملا" نرم ، کاملاً در ارتباط تا 50 لیتر آب مورد نیاز است.ir" target="_blank"> و بیماریها است.ir" target="_blank"> از عملیات تنک انجام یک آبیاری سنگین ضرورت می یابد و  در طول فصل رشد فواصل آبیاری بسته به بافت خاک تا حد زیادی در افزایش عملکرد کمی و بموقع و فنی یکی است و در شرایط نامطلوب استفاده و یا در بعضی از خسارت آفات 8- کنترل به موقع آفات و به نـور زیادی جهت رشد از نظر میزان ریزش بذر از نظر عمق و عمق کاشت یکنواخت را ممکن می سازد. این موضوع درباره چغندرقند نیز به عنوان یکی تا 3 سانتیمتری و رعایت فاصله دقیق خطوط است که در فاصله خطوط 50 سانتیمتر تا حد زیادی در خصوص کاهش مصرف آب در این زراعت مفید فایده واقع شود و برنامه ریزی دقیق آبیاری است.ir" target="_blank"> از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.ir" target="_blank"> با گیاهان دیگر مانند سیب زمینی به عملکرد محصول کمتر خسارت می زند.ir" target="_blank"> و استراتژیک کشور صادق از طرفی 5- در کاشت بذور منوژرم استفاده گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173330
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :160
 • رباتهای جستجوگر:299
 • همه حاضرین :459

تگ های برتر